WackoWiki: PolishWacko ...

Home Page | ��������� | ����� �������� | ������������ | ������� | ����������� | ����:  ������:  

Polish Wacko Documentation

Also available in Russian, German, Español, French, Portugues and English.

It is not polished Wacko but your favourite Wiki in Polish ;) MozillaPL Team has started using Wacko Wiki to drive their projects pages so if you need Wacko in funniest language ever – there you go :D
I will include some basic information in Polish about Wacko Wiki, formatting rules and other stuff which may be helpful if you'd like to jump on the Wiki bandwagon. The most up-to-date versions could be found at http://mozillapl.org/projekty


Na tej stronie udostępniane zostały podstawowe wiadomości o Wacko Wiki w języku polskim. Informacje zostały przygotowane przez Zesp�ł MozillaPL na potrzeby prowadzonych projektów dokumentacji. Najnowsze wersje są dostępne na http://mozillapl.org/projekty – Zapraszamy :)


Przygotowane dokumenty:

 
������ ���. [�������� �����/�����]
������������ ���. [�������� �����������/�����]
Donate
����� ������: 0.538 s
������������ ������: 1.586 Mb